B O Wydawnictwie
 Acta Biologica Cracoviensia

ISSN:

0001-530X

Publisher:

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch
 

Redakcja

Editor
KRYSTYNA PIERZCHAŁA-KOZIEC

Editorial Board
ROBERTO BADIELLO (Bologna)
MICHAŁ CAPUTA (Toruń)
EDWIN L. COOPER (Los Angeles)
ZBIGNIEW DĄBROWSKI (Cracow)
WŁADYSŁAWA FUDALEWICZ-NIEMCZYK (Cracow)
BARBARA GAJKOWSKA (Warsaw)
WILLEM GISPEN (Utrecht)
MICHAŁ JAKUBOWSKI (Cracow)
KAZIMIERZ KOCHMAN (Jabłonna)
STANISŁAW KONTUREK (Cracow)
HENRYK LACH (Cracow)
F. JOSEPH MCGUIGAN (Roanoke)
MACIEJ JAN NAŁĘCZ (Warsaw)
STANISŁAW ORKISZ (Łódź)
WŁODZIMIERZ OSTROWSKI (Cracow)
ALDO ROSSI (Rome)
JANUSZ RZĄSA (Cracow)
FRANCESCO SAVIERO (Perugia)
BRIGITTE SCHULIZE (Würzburg)
COLIN G. SCANES (Milwaukee)
STANISŁAWA STOKŁOSA (Cracow)
JÓZEF SUROWIAK (Cracow)
ENRE SZIRMAI (Stuttgart)
JERZY VETULANI (Cracow)
ZOFIA WALTER (Łódź)
WIESŁAW PAWLIK (Cracow)

Editorial Secretary
JOANNA ZUBEL-ŁOJEK

Technical editor
BEATA MORAWSKA

Consultant of English
ELŻBIETA WÓJTOWICZ

Consultant of Statistic
EWA PTAK